Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn zm.), na terenie powiatu kartuskiego utworzono 5 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkty w Kartuzach i Sierakowicach prowadzone są przez radcę prawnego i adwokata. Punkty w Żukowie, Chmielnie i Stężycy przez organizacje pozarządowe. Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną i płatne doradztwo obywatelskie. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Aby otrzymać potwierdzenie rejestracji należy wpisać adres e-mail. Po wpisaniu numeru telefonu klient nie otrzyma potwierdzenia rejestracji wizyty. 

 

Czytaj więcej »

Uprawnieni

Przed umówieniem wizyty, sprawdź, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. O tym, czy jesteś osobą uprawnioną, dowiesz się TUTAJ

Czytaj więcej »

Lokalizacja punktów

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin otwarcia znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej »

Informacje dodatkowe

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Czytaj więcej »